A!tention Hosting

Ontwikkelingen op het gebied van internet gaan snel; nieuwe dingen als app’s, cloud-oplossingen en websites die via alle media bereikbaar moeten zijn, volgen elkaar snel op. Dit vraagt om een toenemende aandacht voor beveiliging, privacy (datalekken) en beheer.

A!tention Hosting biedt de mogelijkheden om u goed te faciliteren met dit soort vraagstukken en is voorbereid op privacywetgeving (per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht). In dat kader is een ingerichte procedure voor de meldplicht datalekken aan de orde en dienen de eigenaar van gegevens en de verwerker zogenaamde verwerkersovereenkomsten te hebben gesloten.

Neem gerust contact op indien u meer informatie over consequenties van de AVG voor uw diensten wilt weten.

A!tention Hosting focust zich op het beheer en onderhoud van alle hosting- en cloud activiteiten zoals:

  • Domeinennaamregistraties & DNS-beheer
  • Hosting
  • WordPress
  • Mysite
  • Virtual Private Servers
  • SSL certificaten
  • Mailfaciliteiten
  • Google Apps
  • Office 365

Nieuws

Nieuw privacy statement

25-05-2018 | Op basis van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ons privacy statement aangepast. Zo krijg je onder andere meer inzicht in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken.

Samenwerking Scopin en A!tention Hosting

24-01-2018 | De afgelopen jaren heeft Scopin’ zich o.a. beziggehouden met het ontwikkelen van logistieke toepassingen in de vorm van 4Guests, 4Docks en 4Stocks. Het beheer, onderhoud en exploitatie werd hierbij al uitbesteed aan A!tention (Hosting). Om de veranderende focus van ontwikkeling naar beheer beter richting klanten in continuïteit te borgen en voor klanten verder te optimaliseren is een verdergaande samenwerking afgesproken.

A!tention Hosting neemt daarmee per 1-1-2018 het volledige beheer en onderhoud van de applicaties 4Guests, 4Docks en 4Stocks over en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor klanten.

Hierdoor is een transparantere en eenvoudigere dienstverlening mogelijk in de vorm van SLA’s, verwerkersovereenkomsten, e.d. die als gevolg van veranderende regelgeving (AVG) ook voor u als gebruiker van deze toepassingen noodzakelijk is geworden.